Нашиот тим

"Тимската работа е способност да работиме заедно кон заедничка визија, способност да ги насочиме индивидуалните достигнувања кон организациските цели. Тоа е горивото кое им овозможува на обичните луѓе да постигнат невообичаени резултати"

Member

Д-р Златко Чипуровски

- Специјалист офталмолог

Member

Д-р Марина Ковачевска Трпеноска

- Офталмолог

Member

Д-р Елена Гогова

- Општ лекар

Member

Маја Спировска

- Медицинска Сестра

Member

Елена Маневска

- Медицинска Сестра

Member

Катерина Конески

- Медицинска Сестра

Member

Милица Трајковска

- Медицинска Сестра

Member

Ивана Стојкоска

- Техничар по очна оптика

Member

Анастасија Гогова

- Администратор