image

Услуги

image

Одредување Диоптрија

Прегледот за диоптрија е лесен, брз и потполно компјутеризиран

image

Очен Притисок

На секој пациент над 40 години се мери очен притисок со компјутеризиран воздушен тонометар

image

Ехографија со биометрија

Лесно видливи сите проблеми во внатрешноста на окото.

image

Видно поле

За откривање на оштетувањата настанати на очниот нерв

image

CR-2 PLUS AF- FAF CANON

за снимање на очното дно во тесна зеница со најнова технологија на Автофотофлуоресценција

image

Страбизам вежби

Вежби за поправање на видот и исправување на очите уште од најрана детска возраст

image

Корнеална Топографија

Детална 3Д анализа на рожницата пред ласерска корекција на диоптрија

image

VISULAS YAG III-CARL ZEISS

Корекција на секундарна катаракта и ласерска трабекулектомија

image

Оптичка Биометрија

Максимална прецизност во одредувањето на интраокуларната леќа пред операцијата на катаракта. Единствен од таков вид во Македонија