УЛТРАЗВУЧНА ОПЕРАЦИЈА НА КАТАРАКТА СО МОНОФОКАЛНА БЕЛА ЛЕЌА (Програма почитување на пензионерите)
33.000.00 ден.
УЛТРАЗВУЧНА ОПЕРАЦИЈА НА КАТАРАКТА СО МОНОФОКАЛНА ЖОЛТА ЛЕЌА (за едно око)
40.000.00 ден.
УЛТРАЗВУЧНА ОПЕРАЦИЈА НА КАТАРАКТА СО EDOF МУЛТИФОКАЛНА ЖОЛТА ЛЕЌА – бифокална (за едно око)
52.000.00 ден.
УЛТРАЗВУЧНА ОПЕРАЦИЈА НА КАТАРАКТА СО EDOF МУЛТИФОКАЛНА ЖОЛТА ЛЕЌА – трифокална (за едно око)
80.000.00 ден.
УЛТРАЗВУЧНА ОПЕРАЦИЈА НА КАТАРАКТА СО ТОРИЧНА ИНТРАОКУЛАРНА ЛЕЌА (за едно око)
52.000.00 ден.
СЕКУНДАРНА ИМПЛАНТАЦИЈА НА ИНТРАОКУЛАРНА ЛЕЌА
37.000.00 ден.
ВГРАДУВАЊЕ НА АРТИСАН ИНТРАОКУЛАРНА ЛЕЌА
60.000.00 ден.
КОМПЛИЦИРАНА КАТАРАКТА
61.500.00 ден.
МЕХАНИЧКИ ПУПИЛАРЕН ДИЛАТАТОР (интраоперативен ринг кај пациенти кои примаат хронична терапија за простата – машки пол)
6.000.00 ден.
АСПИРАЦИЈА НА ЛЕНТАЛНИ МАСИ
37.000.00 ден.
ОПЕРАЦИЈА НА ГЛАУКОМ
50.000.00 ден.
ОПЕРАЦИЈА НА ГЛАУКОМ СО ВГРАДУВАЊЕ НА EXPRESS MINI GLAUCOMA SHUNT
92.000.00 ден.
ОПЕРАЦИЈА НА ПТЕРИГИУМ
18.500.00 ден.
ОПЕРАЦИЈА НА ХАЛАЗИОН
12.000.00 ден.
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ТУМОР НА КАПАК
18.500.00 ден.
АПЛИКАЦИЈА НА ИНТРАВИТРЕАЛНИ ИНЈЕКЦИИ – AntiVEGF Avastin (за едно око)
11.000.00 ден.
АПЛИКАЦИЈА НА ИНТРАВИТРЕАЛНИ ИНЈЕКЦИИ – Lucentis Eylea (за едно око)
20.000.00 ден.
YAG ЛАСЕР КАПСУЛОТОМИЈА (за едно око)
4.000.00 ден.
YAG ЛАСЕР ИРИДОТОМИЈА (за едно око)
6.000.00 ден.
LFK ЛАСЕР КОАГУЛАЦИЈА (за едно око)
4.500.00 ден.
LFK БАРАЖА – АРГОН ЛАСЕР ФОТОКОАГУЛАЦИЈА (за едно око)
7.000.00 ден.
SLT ЛАСЕР ГЛАУКОМ – СЕЛЕКТИВНА ЛАСЕР ТРАБЕКУЛЕКТОМИЈА (за едно око)
12.000.00 ден.
ОПШТ ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕД - рефракција, мерење на очен притисок, одредување на видна острина и диоптрија и преглед на преден сегмент.
1.200,00 ден.
КОМПЛЕТЕН ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕД – рефракција, мерење на очен притисок, одредување на видна острина и диоптрија, оптичка кохерентна томографија, B-scan и преглед на преден и заден сегмент.
3.000,00 ден.
ОПШТ ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕД КАЈ ДЕЦА - рефракција, мерење на очен притисок, одредување на видна острина и диоптрија и преглед на преден сегмент.
1.200,00 ден.
ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕД КАЈ ДЕЦА НА ШИРОКИ ЗЕНИЦИ (во мидријаза)
1.400,00 ден.
ПОВТОРЕН ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕД (до 30 дена по претходен преглед)
800,00 ден.
ПРЕДОПЕРАТИВНИ ИСПИТУВАЊА ЗА КАТАРАКТА – рефракција, мерење на очен притисок, одредување на видна острина, преглед на очно дно, B-scan, оптичка кохерентна томографија, биометрија и топографија, ендотелна микроскопија, ZoneQuick тест (испитување на суво око)
3.600,00 ден.
МЕСЕЧЕН КОНТРОЛЕН ПРЕГЛЕД ПО ОПЕРАЦИЈА НА КАТАРАКТА
1.200,00 ден.
ТОНОМЕТРИЈА
300.00 ден.
ТОНОМЕТРИЈА И ЕЛЕКТРОНСКА ГОНИОСКОПИЈА
1.200,00 ден.
ПАКЕТ ИСПИТУВАЊА ЗА ГЛАУКОМ (периметрија, пахиметрија и оптичка кохерентна томографија)
3.000,00 ден.
ПЕРИМЕТРИЈА
1000.00 ден.
СНИМАЊЕ СО ФУНДУС КАМЕРА
1.000,00 ден.
ОЦТ
1.200,00 ден.
ОЦТ ПРЕГЛЕД И МИСЛЕЊЕ
2.400,00 ден.
B-scan ДИЈАГНОСТИКА
1.200,00 ден.
ТОПОГРАФИЈА
1.200,00 ден.
БИОМЕТРИЈА СО A-scan И ТОПОГРАФИЈА
2.000.00 ден.
ПРЕГЛЕД СО ЛУПА VOLK GOLDMAN
1.200,00 ден.
АПЛИКАЦИЈА НА ТЕРАПИСКА ЛЕЌА
1.200,00 ден.
ИСПИРАЊЕ НА СОЛЗНИ КАНАЛИ
1.000,00 ден.
ЕКСПРЕСИЈА НА МЕИБОМОВИ ЖЛЕЗДИ
2.000.00 ден.
SCHIRMER ТЕСТ
500,00 ден.
АНАЛИЗА НА СОЛЗЕН ФИЛМ (Lacry Diag)
1.200,00 ден.
TРЕТМАН НА СУВО ОКО СО БИОРЕЗОНАНТНА ТЕРАПИЈА (RexonEye) – еден третман
1.500,00 ден.
FFA (Флуоресцентна ангиографија)
5.000,00 ден.
EyeLight ТРЕТМАН НА МЕИБОМОВИ ЖЛЕЗДИ СО ФОТОБИОМОДУЛАЦИОНА ТЕРАПИЈА – еден третман
5.000,00 ден.
ПАКЕТ ИСПИТУВАЊА НА СУВО ОКО ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН
7.200,00 ден.
ТРЕТМАН ЗА МРЗЛИВО ОКО (амблиокор) – еден третман
500,00 ден.
ПРЕГЛЕД И ЕКСТРАКЦИЈА НА СТРАНО ТЕЛО ОД РОЖНИЦА
1.500,00 ден.
ПРЕГЛЕД ЗА МЕКИ КОНТАКТНИ ЛЕЌИ
1.200,00 ден.
ПРЕГЛЕД ЗА ТОРИЧНИ КОНТАКТНИ ЛЕЌИ
1.400,00 ден.
ЕНДОТЕЛНА МИКРОСКОПИЈА
1.000,00 ден.
ВАДЕЊЕ НА КОРНЕАЛЕН ШАВ
4.000,00 ден.
ВАДЕЊЕ НА ТРЕПКИ (Еpilatio)
500,00 ден.
ПРП ТРЕТМАН (третман со капки од сопствена крвна плазма)
4.000,00 ден.
НЕХИРУРШКИ ТРЕТМАН НА ХАЛАЗИОН СО ФОТОБИОМОДУЛАЦИОНА ТЕРАПИЈА – EyeLight Mask (еден третман)
4.000,00 ден.
УЛТРАЗВУЧНА ОПЕРАЦИЈА НА КАТАРАКТА СО EDOF МУЛТИФОКАЛНА ТОРИЧНА ЖОЛТА ЛЕЌА - трифокална торична (за едно око)
95.000.00 ден.