image

Прегледи

image

Одредување Диоптрија

Прегледот за диоптрија е лесен, брз и потполно компјутеризиран

image

Очен Притисок

На секој пациент над 40 години се мери очен притисок со компјутеризиран воздушен тонометар

image

Ехографија со биометрија

Лесно видливи сите проблеми во внатрешноста на окото.

image

Видно поле

За откривање на оштетувањата настанати на очниот нерв

image

Третман на глауком- иридотомија

VISULAS® 532s е моќен ласер кojшто e дизајниран за: ретинална фотокоагулација, трабекулопластика, иридотомија за третман на глауком.

image

Корнеална Топографија

Детална 3D анализа на рожница

image

Третман на секундарна катаракта

Отстранување на секундарната катаракта со ласерска трабекулектомија.

image

Оптичка Биометрија

Максимална прецизност во одредувањето на интраокуларната леќа пред операцијата на катаракта. Единствен од таков вид во Македонија

image

Третман на слабовидост

Метод за рехабилитација и реставрација на преостаната визуелна функција кај деца и возрасни

image

Дијагноза на суво око

Брза и комплетна дијагноза на трислојниот солзен филм, се прават слики и се одредува функцијата на Meibomian-овите жлезди.

image

Третман на глауком - трабекулектомија

Ефективно лекување на глауком со метод на селективна ласер трабекулектомија.

image

Преглед на ретина

Испитување на макула и очен нерв

image

Слика на очно дно

Немидријатична автоматска ретинографија, слика на ретина

image

Гониоскопија

Испитување на иридокорнеалниот агол за одредување на видот на глауком.

image

Испитување на ендотелен корнеален слој

Детална квантитативна и морфолошка проценка на ендотелниот корнеален слој и индивидуалните клетки

image

Ангиографија на очно дно

Испитување на циркулацијата на ретина и хороидеа со флуоресцентна боја и специјализирана камера.