image

Листа на Услуги - Дијагностика и интервенции

БројИме на услугаЦена во денари
1. ОПШТ ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕД - рефракција, мерење на очен притисок, одредување на видна острина и диоптрија и преглед на преден сегмент. 1.200,00
2. КОМПЛЕТЕН ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕД – рефракција, мерење на очен притисок, одредување на видна острина и диоптрија, оптичка кохерентна томографија, B-scan и преглед на преден и заден сегмент. 3.000,00
3. ОПШТ ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕД КАЈ ДЕЦА - рефракција, мерење на очен притисок, одредување на видна острина и диоптрија и преглед на преден сегмент. 1.200,00
4. ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕД КАЈ ДЕЦА НА ШИРОКИ ЗЕНИЦИ (во мидријаза) 1.400,00
5. ПОВТОРЕН ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕД 800,00
6. ПРЕДОПЕРАТИВНИ ИСПИТУВАЊА ЗА КАТАРАКТА – рефракција, мерење на очен притисок, одредување на видна острина, преглед на очно дно, B-scan, оптичка кохерентна томографија, биометрија и топографија, ендотелна микроскопија, ZoneQuick тест (испитување на суво око) 3.600,00
7. МЕСЕЧЕН КОНТРОЛЕН ПРЕГЛЕД ПО ОПЕРАЦИЈА НА КАТАРАКТА 1.200,00
8. ТОНОМЕТРИЈА 300.00
9. ТОНОМЕТРИЈА И ЕЛЕКТРОНСКА ГОНИОСКОПИЈА 1.200,00
10. ПАКЕТ ИСПИТУВАЊА ЗА ГЛАУКОМ (периметрија, пахиметрија и оптичка кохерентна томографија) 3.000,00
11. ПЕРИМЕТРИЈА 600.00
12. СНИМАЊЕ СО ФУНДУС КАМЕРА 1.000,00
13. ОЦТ 1.200,00
14. ОЦТ ПРЕГЛЕД И МИСЛЕЊЕ 2.400,00
15. B-scan ДИЈАГНОСТИКА 1.200,00
16. ТОПОГРАФИЈА 1.200,00
17. БИОМЕТРИЈА СО A-scan И ТОПОГРАФИЈА 2.000.00
18. ПРЕГЛЕД СО ЛУПА VOLK GOLDMAN 1.200.00
19. АПЛИКАЦИЈА НА ТЕРАПИСКА ЛЕЌА 1.200,00
20. ИСПИРАЊЕ НА СОЛЗНИ КАНАЛИ 1.000,00
21. ЕКСПРЕСИЈА НА МЕИБОМОВИ ЖЛЕЗДИ 2.000.00
22. SCHIRMER ТЕСТ 500,00
23. АНАЛИЗА НА СОЛЗЕН ФИЛМ (Lacry Diag) 1.200,00
24. TРЕТМАН НА СУВО ОКО СО БИОРЕЗОНАНТНА ТЕРАПИЈА (RexonEye) – еден третман 1.500,00
25. FFA (Флуоресцентна ангиографија) 5.000,00
26. EyeLight ТРЕТМАН НА МЕИБОМОВИ ЖЛЕЗДИ СО ФОТОБИОМОДУЛАЦИОНА ТЕРАПИЈА – еден третман 5.000,00
27. ПАКЕТ ИСПИТУВАЊА НА СУВО ОКО ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН 7.200,00
28. ТРЕТМАН ЗА МРЗЛИВО ОКО (амблиокор) – еден третман 500,00
29. ПРЕГЛЕД И ЕКСТРАКЦИЈА НА СТРАНО ТЕЛО ОД РОЖНИЦА 1.500,00
30. ПРЕГЛЕД ЗА МЕКИ КОНТАКТНИ ЛЕЌИ 1.200,00
31. ПРЕГЛЕД ЗА ТОРИЧНИ КОНТАКТНИ ЛЕЌИ 1.400,00
32. ЕНДОТЕЛНА МИКРОСКОПИЈА 1.000,00
33. ВАДЕЊЕ НА КОРНЕАЛЕН ШАВ 4.000,00
34. ВАДЕЊЕ НА ТРЕПКИ (Еpilatio) 500,00
35. ПРП ТРЕТМАН (третман со капки од сопствена крвна плазма) 4.000,00
36. НЕХИРУРШКИ ТРЕТМАН НА ХАЛАЗИОН СО ФОТОБИОМОДУЛАЦИОНА ТЕРАПИЈА – EyeLight Mask (еден третман) 4.000,00

ОПЕРАЦИИ

37. УЛТРАЗВУЧНА ОПЕРАЦИЈА НА КАТАРАКТА СО МОНОФОКАЛНА БЕЛА ЛЕЌА (Програма почитување на пензионерите) 33.000.00
38. УЛТРАЗВУЧНА ОПЕРАЦИЈА НА КАТАРАКТА СО МОНОФОКАЛНА ЖОЛТА ЛЕЌА (за едно око) 40.000.00
39. УЛТРАЗВУЧНА ОПЕРАЦИЈА НА КАТАРАКТА СО EDOF МУЛТИФОКАЛНА ЖОЛТА ЛЕЌА – бифокална (за едно око) 52.000.00
40. УЛТРАЗВУЧНА ОПЕРАЦИЈА НА КАТАРАКТА СО EDOF МУЛТИФОКАЛНА ЖОЛТА ЛЕЌА – трифокална (за едно око) 92.000.00
41. УЛТРАЗВУЧНА ОПЕРАЦИЈА НА КАТАРАКТА СО ТОРИЧНА ИНТРАОКУЛАРНА ЛЕЌА (за едно око) 52.000.00
42. СЕКУНДАРНА ИМПЛАНТАЦИЈА НА ИНТРАОКУЛАРНА ЛЕЌА 37.000.00
43. ВГРАДУВАЊЕ НА АРТИСАН ИНТРАОКУЛАРНА ЛЕЌА 60.000.00
44. КОМПЛИЦИРАНА КАТАРАКТА 61.500.00
45. МЕХАНИЧКИ ПУПИЛАРЕН ДИЛАТАТОР (интраоперативен ринг кај пациенти кои примаат хронична терапија за простата – машки пол) 6.000.00
46. АСПИРАЦИЈА НА ЛЕНТАЛНИ МАСИ 37.000.00
47. ОПЕРАЦИЈА НА ГЛАУКОМ 50.000.00
48. ОПЕРАЦИЈА НА ГЛАУКОМ СО ВГРАДУВАЊЕ НА EXPRESS MINI GLAUCOMA SHUNT 92.000.00
49. ОПЕРАЦИЈА НА ПТЕРИГИУМ 18.500.00
50. ОПЕРАЦИЈА НА ХАЛАЗИОН 12.000.00
51. ОТСТРАНУВАЊЕ НА ТУМОР НА КАПАК 18.500.00

ОСТАНАТИ УСЛУГИ И ТРЕТМАНИ

52. АПЛИКАЦИЈА НА ИНТРАВИТРЕАЛНИ ИНЈЕКЦИИ – AntiVEGF Avastin (за едно око) 11.000.00
53. АПЛИКАЦИЈА НА ИНТРАВИТРЕАЛНИ ИНЈЕКЦИИ – Lucentis Eylea (за едно око) 20.000.00
54. YAG ЛАСЕР КАПСУЛОТОМИЈА (за едно око) 4.000.00
55. YAG ЛАСЕР ИРИДОТОМИЈА (за едно око) 6.000.00
56. LFK ЛАСЕР КОАГУЛАЦИЈА (за едно око) 4.500.00
57. LFK БАРАЖА – АРГОН ЛАСЕР ФОТОКОАГУЛАЦИЈА (за едно око) 7.000.00
58. SLT ЛАСЕР ГЛАУКОМ – СЕЛЕКТИВНА ЛАСЕР ТРАБЕКУЛЕКТОМИЈА (за едно око) 12.000.00